Het in de hand houden van ernstig verstandelijke gehandicapte en gedraggestoorde mensen leek een aantal jaren terug door een tekort aan personeel (en angst voor agressie) een onoplosbaar probleem. Diverse instellingen belden ten einde raad met Top Nederland Security, die dit als een uitdaging oppakte en het probleem met succes wist om te buigen.


Al snel ontdekten meer instellingen de toegevoegde waarde van deze nieuwe beveiligingsvorm, en ontstond vanuit Top Nederland Security het zelfstandig bedrijf Nediver.

Vandaag de dag verzorgen de mensen van Nediver meer dan alleen beveiliging. Het bedrijf heeft de flexibiliteit en actuele kennis om in de grote behoefte van instellingen te voorzien en in te spelen op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Door deze onderscheidende stap te maken, wordt Nediver personeel nu opgeleid tot en gedetacheerd als Fysieke Zorg Begeleider.

Profielschets Fysieke Zorg Begeleider

Een Fysieke Zorgbegeleider is een multifunctionele begeleider die zowel fysiek als verbaal agressie kan hanteren. Zijn multifunctionaliteit kenmerkt hem door zijn zorgverlenende ondersteuning die hij kan bieden aan de patiënten/cliënten of bewoners. Dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden, eten, in en uit bed helpen van patiënten/cliënten of bewoners zijn voor de Fysieke Zorgbegeleider geen enkel probleem. Zo kan de Fysieke Zorgbegeleider het zorgverlenende personeel assisteren en bij geval, agressie op een professionele en vakkundige manier fysiek en/of verbaal hanteren. Wat zichtbaar de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij het personeel maar zeker ook bij de patiënten/cliënten of bewoners bevordert.

fzb

Inmiddels heeft Nediver haar FZB’ers op talloze plaatsen in Nederland mogen inzetten. Wilt u weten welke zorginstellingen gebruik maken van onze diensten? Klik dan hier of bel 0180 557 953.

Nediver en Top Nederland Opleidingen (waar de opleidingen voor zorg en beveiliging worden gegeven) zijn onderdeel van de Örs Holding BV in Barendrecht.

Nediver B.V.
Gevestigd te Barendrecht
KvK Rotterdam nummer 24329991


naar de Top Nederland Opleidingen website
  fysieke training ondersteuning in de algemene dagelijkse levensbehoeften administratieve ondersteuning fysieke ondersteuning