Fysieke Zorg Begeleiding is onze specialiteit. Daarin willen we de beste zijn. En de meest complete.
Want het woord 'nee' is voor ons geen optie. Vandaar onze uitgebreide mogelijkheden. Complete en op maat gesneden service, dat is Nediver.

Kijk hieronder voor een overzicht van onze diensten. Denkt u dat u eigenlijk iets anders nodig heeft dat wel in dit kader past, maar net niet datgene is dat u bedoelt? Geen probleem! Bel 0180 699 025, en wij maken voor u een oplossing.


Nediver biedt zorginstellingen de volgende diensten aan:
- Interne Security Audit (veiligheidsplan);
- Preventieve surveillantenrondes (dag-, nacht- en slaapdiensten);
- Crisis Interimmanager (opnieuw in goede banen leiden van een team/groep);
- Assistent teamleiders;
- Begeleiders (zelfstandige begeleiding van individu of groep);
- Fysieke Zorg Begeleiders (FZBíers).

De brede inzet van Fysieke Zorg Begeleiders komt tot uiting in de volgende taken:
- Assisteren bij toepassing van middelen en maatregelen, draagt hierbij zorg voor de veiligheid van personeel en cliŽnten;
- CreŽren van een sfeer van veiligheid, duidelijkheid en vertrouwen;
- Begeleiding van cliŽnten met een psychiatrisch toestandbeeld binnen een klinische setting;
- Begeleiding van bewoners met een verstandelijke handicap binnen de betreffende woonvorm;
- Leveren van een bijdrage aan de uitvoering van het verpleegplan;
- Begeleiding van cliŽnten bij dagelijkse bezigheden, onder supervisie van een verpleegkundige, specifiek gericht op beheersbaarheid van gedrag;
- Participatie bij huishoudelijke taken die op een positieve manier bijdragen aan het therapeutische klimaat.

Inzetbaarheid Fysieke Zorg Begeleiders

We hebben de inzetmogelijkheden van Fysieke Zorg Begeleiders even voor u op een rijtje gezet:

A. Detachering
Uiteraard bestaat de mogelijkheid deze FZB'ers voor kortere of langere tijd in te huren.

B. Waaksurveillance
Een FZBíer komt op afgesproken tijden in uw instellingen om een controleronde te lopen.
De mogelijkheid bestaat dat deze surveillant:

- De vaste ronde van de verpleging meeloopt om op deze wijze eventuele onregelmatigheden te kunnen constateren, of assistentie te bieden.
- Een sleutel van de instelling onder zijn beheer heeft, wanneer er geen nachtwacht of verpleging aanwezig is, en op gezette tijden of via een uitluistersysteem een controleronde lopen.

Bij de genoemde vormen van waaksurveillance worden ook brand- en sluitronden meegenomen.

C. Calamiteitenopvolging
Met een contract voor calamiteitenopvolging kunt u Nediver 24 uur per dag oproepen om te assisteren bij incidenten. Wanneer een situatie zodanig wordt ingeschat dat er assistentie nodig lijkt, kan een verantwoordelijke begeleider ter plaatse contact opnemen met onze piketdienst. Binnen korte tijd staat er
een FZBíer voor de deur die u doeltreffend terzijde staat bij het verhelpen en beheersen van het incident.

D. Opleiding van eigen mensen
Zorginstellingen en ziekenhuizen die geen belangstelling hebben voor het detachering- of waaksysteem kunnen ook hun eigen mensen opleiden tot Fysieke Zorg Begeleider. Op maat gemaakte opleidingen
worden door Top Nederland Opleidingen in-company of elders op locatie aangeboden. Zorginstellingen
die hiervoor belangstelling hebben, kunnen daarover contact opnemen met Top Nederland Opleidingen, telefoon 0180 557 953.

Meer weten over de dienstverlening van Nediver? Vraag dan hier vrijblijvend onze informatiemap aan
of bel 0180 557 953.


naar de Top Nederland Opleidingen website
  fysieke training ondersteuning in de algemene dagelijkse levensbehoeften administratieve ondersteuning fysieke ondersteuning