Sinds kort is Nediver een uitzendbureau geworden en lid van de NBBU branche organisatie. Dit betekent uitbreiding van veelzijdige diensten, o.a. binnen de zorgsector.

Met betrekking tot bovenstaande zal deze site worden vernieuwd.

Wie de kranten erop naslaat, weet dat de gezondheidszorg kampt met ernstige problemen.
Vooral agressie en onveiligheid op de werkvloer nemen hand over hand toe. De hogere werkdruk legt
een groot beslag op (de motivatie van) zorgverlenend personeel. Een schrijnend gevolg hiervan is dat
het verzuimpercentage steeds verder toeneemt.

Om dit probleem een halt toe te roepen heeft Nediver de Fysieke Zorg Begeleider (FZB) in het leven geroepen. Dit zijn gekwalificeerde mensen
die veiligheid en ondersteuning bieden aan zowel zorgpersoneel als hun cliënten wanneer het gaat om agressie, autisme, psychiatrische problemen etc.

Naast primaire fysieke ondersteuning biedt de Fysieke Zorg Begeleider ook dagelijkse begeleiding van cliënten en bewoners van zorginstellingen. Hiertoe horen het wassen, douchen, aankleden, eten, koffie schenken etc.

 

Doordat de Fysieke Zorg Begeleider specifiek is opgeleid om adequaat te kunnen reageren op agressieve situaties is hij breder inzetbaar dan b.v. hulpverpleegkundigen of verpleegassistenten. CliŽnten ontwikkelen hierdoor een rustiger gedragspatroon, zodat verpleegkundigen zich veiliger gaan voelen.


Fysieke Zorg Begeleiders zijn zowel theoretisch als praktisch getraind in fysieke en verbale agressiehantering. Door deze meerwaarde, kunnen zij professionele en vakkundige hulp verlenen in acute
en onveilige situaties.
Fysieke Zorg Begeleiders zorgen op het gebied van veiligheid en agressiehantering op de werkvloer voor
een significant verschil!

Voor een uitgebreid inzicht in de taken van de FZB verwijzen we u graag naar de Profiel-pagina.


naar de Top Nederland Opleidingen website
  fysieke training ondersteuning in de algemene dagelijkse levensbehoeften administratieve ondersteuning fysieke ondersteuning